Brunglada, fotograferad i Närke, där den inte är så vanlig