blåmes
blåmes
hackspett-1
hackspett-1
hackspett
hackspett
grönfink
grönfink
entita
entita
gök
gök
Forsärla
Forsärla
Sparvhök
Sparvhök
Skärpiplärka
Skärpiplärka
Bläsand
Bläsand
Bläsand
Bläsand
Nötkråka
Nötkråka
Nötkråka
Nötkråka
Nötkråka
Nötkråka
Rödspov Islandica
Rödspov Islandica
Rödspov Islandica
Rödspov Islandica
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Kustsnäppa
Kustsnäppa
Kustsnäppa
Kustsnäppa
kustsnäppa
kustsnäppa
räv
räv
Varfågel
Varfågel
Grågäss
Grågäss
Gråhakedopping
Gråhakedopping
Tranor
Tranor
Rosenfink
Rosenfink
Gråtrut
Gråtrut
Skrattmås
Skrattmås
Rödvingetrast
Rödvingetrast
Mandarinand
Mandarinand
skäggdopping
skäggdopping
skäggdopping
skäggdopping
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Knipa
Knipa
Knipa
Knipa
Knipa
Knipa
Berglärka
Berglärka
Stenknäck
Stenknäck
Grågås
Grågås
Fiskgjuse
Fiskgjuse
Kungsfiskare
Kungsfiskare
Lappuggla
Lappuggla
gråsiska
gråsiska
strömstare-4
strömstare-4
strömstare-3
strömstare-3
strömstare-2
strömstare-2
strömstare-1
strömstare-1
strömstare1
strömstare1
and
and
vitrygg-1
vitrygg-1
vitrygg
vitrygg